Privātuma politika(Privacy Policy)  1.    Vispārīgie noteikumi  1.1.  SIA „            ” (turpmāk tekstā Uzņēmums) mājas lapas www.transfers.ski (turpmāk tekstā - Mājas lapa) apmeklētāju personas datu aizsardzību Uzņēmums
nodrošina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību
un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.1.2.  Informācija, kas par Mājas lapas
apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to
ieguves mērķiem.1.3.  Lai apskatītu Mājas lapu un tajā
aprakstītos piedāvājumus, nav nepieciešams dalīties ar savu privāto
informāciju. Mājas lapā saturs ir brīvi pieejams un jebkura persona var uzzināt
visu tai nepieciešamo informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, neveicot
reģistrāciju. Savukārt, lai persona Mājas lapā varētu piedāvāt transporta
pakalpojumus un/vai varētu izmantot Mājas lapā piedāvātos transporta
pakalpojumus, personai ir jāsniedz par sevi papildus informācija atbilstoši
Mājas lapas lietošanas līguma un/vai sadarbības līguma nosacījumiem, kuras tiek
reģistrētas Mājas lapā kā Lietotāji.1.4.  Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un
izvērtēt nepieciešamību uzlabot Mājas lapas saturu un tā izvietojumu, Uzņēmums
ir tiesīgs par Mājas lapas apmeklētājiem apstrādāt arī informāciju, kas
ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa
nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas, u.c..1.5.  Lai
nodrošinātu Mājas lapā Pārvadājuma pakalpojumu piedāvāšanas un izmantošanas
iespējamību, Uzņēmums vāc un atklāj datus, kas ietver arī Mājas lapā reģistrēto
personu (turpmāk tekstā – Lietotāju) datus.1.6.   Vienlaicīgi Uzņēmums izmanto visus
nepieciešamos līdzekļus, lai aizsargātu Lietotāju privātumu.1.7.  Privātuma
politika attiecas tikai uz Mājas lapu, bet neattiecas uz vietnēm, kuras ir
saistītas ar šo Mājas lapu.1.8.  Piekļūstot
Mājas lapai un/vai kādai tajā norādītajai pakalpojumu daļai vai izmantojot to
un/vai reģistrējoties Mājas lapā, Mājas lapas izmantotājs un/vai Lietotājs
piekrīt ievērot Mājas lapas lietošanas līguma noteikumus un šo Privātuma
atrunu.1.9.  Uzņēmums ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt
Mājas lapas lietošanas līguma noteikumus un šo Privātuma atrunu. Par grozījumu
izdarīšanas tie tiek publicēti Mājas lapā un nosūtīti uz Lietotāja e-pasta
adresi, ko Lietotājs ir norādījis, reģistrējoties Mājas lapā.  2.    Informācijas ievākšana 2.1.  Uzņēmums ievāc un saglabā Lietotāja
informāciju, kuru tas nodod Uzņēmuma rīcībā, reģistrējoties Mājas lapā.
Informācija var saturēt, bet neaprobežojas ar šādām ziņām: 1.   
Lietotāja vārds;2.   
E-pasta adrese;3.   
Tālruņa numurs;4.   
Ceļojuma detaļas, tajā skaitā, lidojuma
numurs, ceļojuma gala mērķa adrese, ceļojuma datumi;5.   
Reģistrējoties Mājas lapā tiek saglabāta
Lietotāja parole (aizklātā tekstā, kas nav izlasāms);  3.    Informācijas ievākšanas mērķis3.1.   Jebkurš
var apmeklēt Mājas lapu un palikt anonīms. Šādā gadījumā Uzņēmums var
piekļūt tikai personas interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumam, vietnei, no
kuras persona ir novirzīta uz Mājas lapu, un kuras lapas jūs aplūkojat mūsu
vietnē. Šo informāciju Uzņēmums vāc un analizē statistikas mērķiem un iekšējiem
pētījumiem.3.2.   Pēc tam, kad
persona ir reģistrējusies Mājas lapā kā Lietotājs, visa reģistrējoties Mājas
lapā un tās izmantošanas laikā norādītā informācija var tikt izmantota šādiem
mērķiem, turpmāk tekstā  - Mērķi:3.2.1.    Lai piedāvātu
Mājas lapā norādītos pakalpojumus un nodrošinātu to izpildi un saņemšanu;3.2.2.    Lai nodrošinātu
Mājas lapas lietošanas līguma nosacījumu izpildi;3.2.3.    Lai uzlabotu
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;3.2.4.    Lai sazinātos ar
Lietotāju;3.2.5.    Lai veiktu
pētījumus;3.2.6.    Lai nodrošinātu
saziņu Lietotāju starpā un nodrošinātu Lietotāju vēlamo pakalpojumu saņemšanas
izpildi un to nodrošināšanu.3.3.   Gadījumā, ja
Lietotājs ir pārkāpis Mājas lapas lietošanas līguma nosacījumus, Privātuma
politiku un/vai kādas citas Mājas lapas lietošanas rezultātā radušās saistības
un/vai pienākumus, Uzņēmumam ir tiesības sazināties ar Lietotāju un veikt visas
nepieciešamās juridiskās darbības attiecībā uz Lietotāju.   4.    Informācijas atklāšana 4.1.  Uzņēmums neatklās
Lietotāja informāciju, izņemot šādus gadījumus:4.1.1.    Lietotājs tam ir
devis savu piekrišanu;4.1.2.    Tas ir
nepieciešams, lai nodrošinātu Lietotājam pakalpojumu saņemšanu;4.1.3.    To
pieprasa trešās personas, kas nodrošina Lietotājam pakalpojumu saņemšanu
saskaņā ar Mājas lapas lietošanas līguma noteikumiem, lai uzsāktu vai pabeigtu
pakalpojumu sniegšanu Lietotājam;4.1.4.    Informācijas
atklāšanu paredz normatīvie akti, vai to pieprasa tiesību aizsardzības iestādes;4.1.5.    Tas ir
nepieciešams, lai novērstu krāpnieciskus darījumus un darbības, ko ir izdarījis
Lietotājs vai kāda trešā persona;4.1.6.     Uzņēmums un/vai Mājas lapa ir pārdota vai
apvienota ar citu Uzņēmumu vai citu mājas lapu un informācija tiek nodota
jaunajiem īpašniekiem pakalpojumu sniegšanas turpināšanai;4.1.7.    Tas ir
nepieciešams,
lai aizsargātu Uzņēmuma un/vai trešo personu tiesības un
intereses Mājas lapas lietošanas līguma un/vai Privātuma politikas noteikumu un/vai
pakalpojumu sniegšanas pārkāpuma dēļ. 5.    Sīkdatnes5.1.  Google
un Google partneru lapās tiek rādītas Uzņēmuma reklāmas, un reklāmas rādīšanai
tiek izmantoti sīkfaili (cookies), jo reklāma tiek rādīta, balstoties uz to, ka
iepriekš ar šo interneta pārlūku ir apmeklēta Mājas lapa.5.2.  Mājas
lapā izmanto sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Mājas lapas plašākas izmantošanas
iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties
no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks
samazinātas Mājas lapas izmantošanas iespējas. Uzņēmums rekomendē, atstājot
cookies ieslēgtus, pārliecināties, ka, pārtraucot izmantot Mājas lapu, Lietotājs
ir no tās izlogojies.5.3.  Mājas
lapas apmeklētāji var ierobežot, bloķēt, izdzēst vai atteikties no sīkfailiem.
Ja Mājas lapas apmeklētājs vēlas ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkfailus, tad
šāda iespēja ir nodrošināta, mainot apmeklētāja lietotās pārlūkprogramma
iestatījumus. Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkfailiem un
uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju 
www.aboutcookies.org.5.4.  Lai
nodrošinātu darba organizēšanu globālā tīmekļa vidē, Uzņēmums rekomendē pirms
uzsākt Mājas lapas izmantošanu, pārliecinieties, vai dators ir nodrošināts ar
aktualizētu un strādājošu pretvīrusu programmatūru, kā arī, vai šī datora
operētājsistēma ir apgādāta ar visiem konkrētajā brīdī pieejamajiem drošības
uzlabojumiem.  

×